PraktijkOndersteuning Huisarts GGZ

Vanaf 1 april 2017 is bij ons als POH GGZ werkzaam Samra Spahovic. Zij werkt op de maandagen.

In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg,richting Klinische Psychologie (geestelijke gezondheid volwassenen en ouderen). Als u psychische klachten ervaart of als hier een vermoeden van is, kan de huisarts u voorstellen een afspraak met mij te maken. Bij psychische klachten kunt u bijvoorbeeld denken aan angsten, somberheid/stemmingsklachten, spanningen/stress, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, rouw/verlies, vergeetachtigheid, verwardheid, verslavingsproblemen,lichamelijk onverklaarbare klachten.

Wat is en POH-GGZ?

Een Praktijk Ondersteuner Huisartsen voor de Geestelijke Gezondheid Zorg ondersteunt de huisarts bij de zorg voor mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische klachten. De ondersteuning is laagdrempelig en in afstemming met de huisarts. In de samenwerking met u staat respect, openheid, overleg en vertrouwen centraal.

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek bespreken wij uw situatie. De klachten en uw hulpvraag worden in kaart gebracht. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een vragenlijst. Daarna krijgt u een advies voor een vervolgtraject. In overleg met de huisarts wordt bepaald wat voor u de beste behandeling is. Dit kunnen vervolggesprekken bij mij zijn of een doorverwijzing naar een andere professional zoals een psychiater, behandelaar of maatschappelijk werker. Bij een doorverwijzing wordt gekeken naar diverse passende mogelijkheden in de regio.

De vervolggesprekken

Het doel van de vervolggesprekken is  om u ondersteuning en handvatten aan te bieden. Hierbij is het doel ook om uw eigen kwaliteiten en kracht te leren gebruiken. Kortdurende behandeling en psycho- educatie kan passend zijn. Er kunnen adviezen gegeven worden met betrekking tot uw leefstijl. U maakt zelf de keuze hoe u deze adviezen in uw leven vorm wilt geven. Hierin kan ik meedenken. Daarnaast kan ik ook meedenken over andere ondersteuningsbehoeften die invloed kunnen hebben op uw psychisch welzijn.

Samra Spahovic

 

*De consulten van de POH- GGZ vallen binnen de basisverzekering en gaan niet ten koste van uw verplichte eigen risico.