Spoedgevallen

In geval van een medische noodsituatie belt u:

 
(0113) 65 55 67

U krijgt dan direct de assistente  aan de telefoon.

Vertel de assistente zo duidelijk en zo goed mogelijk wat de aard van de spoedeisende situatie is en waar u zich bevindt.

Geef de assistente een contactnummer van de vaste of mobiele telefoon zodat wij u zonodig kunnen bereiken. Indien u zelf niet het slachtoffer bent, blijft u ter plaatse om zonodig hulp te verlenen.

Als een ambulance noodzakelijk is zal de assistente of de arts hiervoor zorgen.
U wordt dus niet geacht zelf ook nog te bellen!